The Dutch CO2 Tax and Dispensation Rights (DPRs)

June 2, 2022

Share

In English, followed by Dutch.

In accordance with its National Climate Agreement (Klimaatakkoord), the Netherlands must reduce its annual CO2 emissions by 14.3 million tons by 2030. The CO2 tax that came into effect in the Netherlands on January 1, 2021, is one of the measures created to achieve this goal. The 2021 tax, which is set to increase every year until 2030, covers emissions in industry, waste incineration, and a set of processes through which N2O is released. Of these taxable emissions, a portion is exempt from this tax. Each ton of CO2 exempted is thereby represented by a tradable unit called a DPR (Dispensatierecht).  


These units are transferable between parties subject to the tax. If an organization emits less CO2 than the amount it receives in DPRs, that organization can choose to sell its surplus units to an organization with a DPR deficit.


You can find more information at the Dutch Emissions Authority website here:  https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/dispensatierechten


This is how ACT can help:

ACT recently closed its first-ever DPR transaction. By working closely with ACT’s in-house experts – Ushan Razai and Friso de Vos – the organizations who are party to the transaction completed the deal quickly and affordably.

In addition to connecting these organizations, ACT developed a legal framework for DPR contracts and facilitated the subsequent settlement process to ensure that the transaction could be closed without a prolonged negotiation process.

Through our European network and experience using emissions allowances to combat climate change, we are ready to help you and your organization take meaningful climate action.

Ushan Razai 
Emissions Trader

+31 20 23 62 904  
+316 25 10 18 94  
URazai@actcommodities.com


Friso de Vos 
Emissions Trader
BENELUX & UK/EIR regions

+31 20 21 99 234  
M +31 6 5221 3544  
Fdevos@actcommodities.com

De Nederlandse CO2-heffing en Dispensatierechten (DPR's)

Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 met 14.3 miljoen ton hebben verminderd.


De CO2-heffing die op 1 januari 2021 in Nederland van kracht is geworden, is één van de nieuwe maatregelen om dit doel te bereiken.  


Het heffingstarief van 2021 is vastgesteld op € 30.48. Voor ETS-installaties wordt hierop € 26.73 (de EU ETS-prijs van 2021) in mindering gebracht waardoor de heffing op € 3.75 komt te staan. De heffing zal tot 2030 jaarlijks stijgen en heeft betrekking op emissies in de industrie, afvalverbranding en enkele processen waarbij N2O vrijkomt. Van de totale ‘belastbare emissies’ is een deel vrijgesteld van de heffing. Elke ton vrijgestelde CO2 wordt daarbij vertegenwoordigd door een verhandelbaar certificaat, een Dispensatierecht (DPR) genoemd.  


Deze zijn verhandelbaar tussen partijen die aan de heffing zijn onderworpen, dus als een bedrijf minder CO2 uitstoot dan de hoeveelheid die het in DPR's ontvangt, kan het ervoor kiezen deze te verkopen aan iemand die een tekort heeft.  


Helaas is dit niet altijd een gemakkelijke taak voor bedrijven die geen ervaring hebben met dergelijke transacties.   


Wat kan ACT voor u betekenen?

ACT heeft onlangs zijn eerste DPR-transactie ooit gesloten tussen twee partijen die onder de heffing vallen. Door nauw samen te werken met onze in-house experts - UshanRazai en Friso de Vos - konden beide partijen een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en bovendien kosten besparen.  

ACT bracht niet alleen kopers en verkopers met elkaar in contact, maar ontwikkelde ook een juridisch kader voor DPR-contracten en faciliteerde het afwikkelingsproces om ervoor te zorgen dat de transactie kon worden gesloten zonder een langdurig en moeizaam onderhandelingsproces.  

Met ACT's brede netwerk van EU ETS-partijen en onze ervaring in het handelen van energie- en emissiecertificaten, kunnen wij hetzelfde voor u doen.  

Ushan Razai 
Emissions Trader

T +31 20 23 62 904
M +31 6 25 10 18 94
URazai@actcommodities.com

Friso de Vos
Emissions Trader
BENELUX & UK/EIR regions

T +31 20 21 99 234
M +31 6 5221 3544
Fdevos@actcommodities.com

Topics

Regulatory Updates

Share